CONTEMPORANIS A LA BARCELONETA presenta...

17 de febrer a les 21.30h


Esther Giménez

"Enlloc del cos"


Direcció-coreografia: Esther Giménez

Assessorament dramatúrgic: Laia Cabrera

Interpretació: Roger Casas, Raffaella Crapio, Paola Chávez, Laura Dorna, Lourdes Solà, Magí Serra.

Realització audiovisual: Angèlica Medina

Disseny de llums: Xesca Salvà

Disseny de vestuari: Angèlica Medina
“No hi hauria espai per a mi si no tingués un cos", va dir Merleau Ponty. La constatació ancestral de la relació entre el cos i l'espai es reconeguda sempre com una "evidència" natural, física i psicològica, encara que aquestes siguin determinacions que ens porten més enllà del mateix espai. Per això, “Enlloc del cos” vol esborrar i reescriure l´espai del cos i el cos de l´espai. Pertorbar la idea familiar de l´espai corporal, la seva posició o el seu comportament normatius.


Mickael Marso Rivière i Miguel Marín

Extractes del treball en procés La Porte

Coreografia i interpretació: Mickael Marso Rivière

Música: Miguel Marín


Preu: 2,84€