JAM de Contact amb La Semilla

Divendres 16 d'abril - 19:00 a 21:30h -

Jam de Contact improvisació

Sala d'Actes del Centre Cívic de La Barceloneta
Entrada lliure