Videocreació

Dijous 19 de maig a les 20h
CANAL MONO presenta:
BIDE

Presentació de treballs de vídeo-dansa del Barcelona International Dance Exchange del 2011