D’acord amb les mesures adoptades per l’Ajuntament de Barcelona el 12 de març informem del tancament de serveis no essencials. En aquest sentit, els Centres Cívics (i tots els seus serveis) estaran tancats de cara al públic. El tancament s’inicia el dissabte 14 de març i tindrà una durada de 15 dies (fins al 29 març) podent-se prorrogar en funció de l’evolució de la situació.